Мағынасы ұмытылып бара жатқан сөздер-3

(Жалғасы. Басы өткен сандарда).

Туажат -жеті атаның соңғысы (ата, әке,
бала, немере, шөбере, немене, туажат)

Кәтеп (қатеп) — нарға жүк арту үшін салынған ағаш жабдық, (Махамбеттің «Қас
үлектен туған кәтепті қара нар керек біздің
бұл іске» дегені бар)

Ысқауыр — тілуге, ағашқа өрнек салуға
арналған құрал

Кеніш — молшылық, байлық (кейінде кен
қазатын орынды да кеніш деп жүр)

Үк — (Кейде үп деп те айтады) — үйге тозаң сияқты түсетін күн сәулесін айтады. («Үп
келді — құт келді»)

Наруана — нарға жүк арту үшін қолданылатын жабдық
Ү де — бір нәрсенің шегі, шамасы
(үдесінен шықты)

Еміл — қатты ағаштан жасалған мықты
таяқ

Шәргез — қыңыр , қ исы қ , шәлкес
сөйлейтін адам

Сайғақ — 1) Қабірдің басына тігілген
ағаш (Шалкиіз ақынның «Саздауға біткен
сары ағаш, кімдерге сайғақ болмаған»
дегені бар)
2) Киік, ақбөкен, құралай «Сайыңнан сайға қ құрлы сая таппай» —
(Мәди)

Жасу -инені ң көзі (Иненің жасуындай жер болса өтеді» дейді
пысық адам туралы)

Бәңгі — меңіреу адам (Абайда бар)

Үйек — шөбі шүйгін, табиғаты
қолайлы жер (Жерүйек, жерұйық
мағыналас)

Андағай — қ адау- қадау ,
селдір, сирек деген мағына береді

Ыңғуыр — ағашты үңгіп, ішін
ойып ыдыс жасайтын шеберді ң
құралы

Қалжа — босанған әйелге берілетін
құнарлы ас. («Мен туғанда да шешеміз
қалжа жеген шығар»)

Жекен — суда өсетін қоға шөп

Бақалақ — қол диірменді айналдыратын
қысқа тұтқа ағаш

Шой — үлкен қазан (Шо й қара — зор
денелі, өңі қара адамды айтады)

Бұрмаша — ұршықтың жіп ілетін басы

Сықырлауық — киіз үйдің жарма есігі.

Сілікпе — жігіттердің оңаша бас қосып
жейтін жас малдың еті

Айдар — жас баланың төбесіне қ ойыл —
тын бір шоқ шаш

Тегеурін — бүркіттің артқы саусағы

Жембасар — бүркіттің алдыңғы саусағы

Тоз — қайыңның қабығы

Сеңгір — биік (Сеңгір тау)

Лау — қызмет бабымен жүрген адамды
бір ауылдан екінші ауылға жеткізіп салу
қызметі («Лаулап келдім»)

Өліара — екі айдың аралығы

Итарқа — күркеше. Екі керегенің басын
қосып жасаған уақытша тұрақ

Тығырық — түйенің мұрындығын
бекітетін қалың теріден жасалған дөңгелек
тесік (тығырыққа тірелу)

Қасаба — көп жасаған мама бие (осыдан «қасабалы бәйбіше» деген сөз тіркесі
шықса керек)

Оташы — сынықшы (Қазір хирургті де
оташы деп жүр)

Оқпан — шұқыр жер

Жыға — батыр дулығасының төбесіндегі
шошағы

Қапсағай — ірі денелі адам

Дегдар — текті (дегдар адам) («Тұқымың
дегдар болғанмен азғын туғансың» Дулат)

Өреше — киіз үйдің ішінде ас сақтайтын
орын

Шеттік — түйенің мұрындығына тағылатын қысқа бұйда

Зайыр — анық. («Бірге ойнайтынымыз
зайыр есімде» Шерхан Мұртаза)

Тірмізік — жаны сірі, итжанды («Тірмізік
екенмін, қасқырдың тарамысынан жаралғандай тырмысып әлі келемін»)

Тұқым — жұмыртқа

Құртқа — қаншық қасқыр.

Алтын күрек — жазғытұрымғы қарды
ерітетін жылы жел

Мизам — өсімдіктер ұлпасы (Мизам
ұшқан қоңыр күз)

Сандуғаш — бұлбұл (татар тілінде жиі
қолданылады)

Жалбыз — жағымды иісті шөп

Бозым жігіт — сылқым, көркем жігіт.

Зорақы — зорлықшы, өктемші

Тақуа — діндар адам

Қаптама — басқа киімдердің сыртынан
киетін мол киім

Кәшек — мал жеген шөптің оттықта қалған қалдығы

Құлжа — арқардың құлжасының асығы

Топай — сиырдың асығы

Оқалақ — сиырдың арқасына тұқым тастайды, одан құрт ; сол құрттан оқалақ —
оқыра өсіп шығады

Отақ — арпаны арам шөптен тазарту

Мия — бидай арасына шығатын улы дәні
бар шөп

Шипа шөп — дәрілік шөптер: адыраспан, киікоты, көкемарал, қылша, т.б.

Мәшке ит — қанден ит

Әлжуаз — аурушаң, әлсіз

Байғыз — күндіз ұйықтап, түнде ұшатын
құс (жапалақ тектес)

Шоңайна — өсімдік

Өзек — жүрек сөзінің орнына қолданылады. («Адам ағзасында өзек деген мүше
жоқ. Татарлар: Сине уйлап сағынғанда, узе

Зағара — жүгері нан

Шербет — тәтті ішімді ксусын (шын
кеңімен берген қара су шербеттен де тәтті)

Әбжіл — тез, шапшаң

Кеуек — бос, қоянның қардан қазып жасаған ұя-үйшігі

Кепеш — бас киім

Зіл — ұ й ық , батпақ (Жағаға шы қ қ ы с ы
келеді, бірақ зіл жібермейді)

Ақта болған — піштірген (жылқы)

Қари — құранның сүрелерін жатқа айтатын
адам

Тас жетім — ата-анасыз, тұлдырсыз жетім

Әуліжай — бассейн

Шишақпақ — сіріңке, оттық

Қодыға — құланның құлыны

Қодық — есектің төлі

Қозықа — арқардың төлі

Құралай — киіктің төлі
Пәдері — беті, түрі жүзі. (Пәдеріңе нәлет!)

Зәуде бір — кейде бір

Келесау — есапаң

«Йуыш — есі ауысқан адам

Кісәпір — тәкаппар, кеуде адам
Керсен — ыдыс (Арты керсендей месқарын)

Жәлепхана — жезөкшелер ұстайтын үй

Пырақ — қанатты тұлпар (Пайғамбардың
пырағы)

Әлеке — тазының ең жүйрік тұқымы (әлекедей жаланып)

Самар — қымыз құятын, ет салатын үлкен
астау

Шері — жолбарыс

Тоғанақ — түйеге артқан жүк

Қосын — ерікті сарбаздар тобы

Боздақ — 1) малдың жаңа көтерілген уақ
жүні
2) көк ерім жас жігіт (бетінен (жағынан) боздағы шығып…

Кежеге — бас сүйектің желке т ұ сы
(кежегесі кейін тартып)

Ертәуіл — тыншы, шолғыншы

Өре — құрт, ірімшікті биік жерге жаятын ши
(өресі жетпеді деп те айтады)

Сүйретпе — ысталған тері саба (10 шелектей қымыз сияды)
Қалжуы р — есікті іштен бекітетін тиек
(«Тышқан ініне кіре алмай жүріп, құйрығына
қалжуыр байлапты»)

Манжам — бүркіттің жемсауын тазалау
үшін берілетін бір уыс жүн-жұрқа

Тайтұяқ — тай тұяғындай алтын, күміс

Қарақ — асқан баукеспе ұры

Күпшек — арбаның доңғалағын қисайтпау
ұшін білікке көлденең салынған ағаш (Бүқар
жырауда «Күпшек санды күреңді» деген тіркес
бар)

Алғадай — бірінші болып ұрысқа кіретін
әскер тобы. (Жамбылдың ұлының аты — Алғадай). Олардың жаназасы алдын-ала шығарылады екен.

Наркескен — екі жағы да жүзді қылыш

Қырдасын — киіз үйдің үзік , туырлық
киізінен қалған құрақ төсеніш

Жемелек — қысқа шашқа қосып өрген ақ
мата

Уыз қағанақ — көктемде қойшылар торсыққа құйып, ыстық күлге көміп пісірген уыз сүт

Матай — аюдың аталығы

Дойыр — кеп таспадан өрілген жуан қамшы

Қырпы — дулыға ішінен киетін жүні тықыр
қой терісінен тігілген бас киім

Сағалдырық — жүгеннің алқым тұсын
сағадан байлап бекітетін тетік

Жампоз — нар бура мен айыр еркешті
інгеннен туған будан тұйе

Бүрме — қойдың етін сүйегімен қоса
шауып, түрлі дәмдеп қарынға салып, сақтап қояды

Саталғы — қайысты ысып тазартуға
арналған құрал

Көкпек — 1. Арқардың екі жасар еркек
тоқтысы
2. Шөлді жерге шығатын өсімдік

Деңгене — 1. Жігіттер (2-3) бірігіп бір
қойды сойып, етін бәске жейді. Жеп кетсе
— қой құны сұраусыз, жей алмаса — төлейді.
2. Аурудың аты

Құрысқақ — тобылғы тиек
(Абайдың«Ескілік киімі» деген өлеңінде
мынадай жолдар бар: «Тобылғыдан кесіп
ап, жіппен қадап, артын белге қыстырған
бар құрысқақ»)

Түйесіңір — бұта есімдігі

Бестек — қой, арқар терісінен жасалған жұмсақ төсеніш

Рауан — таң алдындағы күн шұғыласы,
сәуле шашуы, арайлануы

Шытырман — көп жапырақты
өсімдікті өрнектеу

Балқаш — балғын шөп

Боркемік — ынжық (жігітке айтылады)

Ұзынсары — көктемде күннің
ұзарған кезі

Жаутаң — түлкінің күшігі
(«түлкінің жаутаңындай сені
көрсем»)

Шанаш — қ ойды ң тұлып қ ы п
сойған терісінен жасалған ыдыс

Көбең — аз уақыт бос жіберіп,
ет алдырып мінетін көлік (ат)

Шөнжік — жолбарыстың күшігі

Қымызмұрындық — қымыздың
алғашқы ашытылуына бас қосатын салт

Кез — ұзындық өлшемі (71,2 см.)

К ең — мұржасы еденнің астынан
өтетін ошақ

Тесе — отындық көкпек, баялыш сияқты есімдіктерді шабатын (кетпен сияқты)
құрал.
(«Үйімде шай ішетін кесем де жоқ,
Отын шауып, жағатын тесемде жоқ»)

Түлкішек — түлкінің күшігінің бір аты
Байтаба — қойдың жүнінен тоқылған
жүн шұлғау

Қулық — тұңғыш құлындаған бие

Құлпы — жалтылдаған жібек мата
(«Мінгенің жылқы болсын,
Кигенің құлпы болсын»)
Шідер — аттың үш аяғын бекітіп қоятын
әбзел. («Шідерімді кім алды, Ләйлім шырақ» деген Біржанның әні бар)

Ақтүтек — айнала көрінбейтін боран
Шандоз — асыл, ардақ ты («Анадан
асыл туған, шандозым-ай»)

Аласапыран -1 ) қар бір еріп, бір жауып жатқан табиғаттың құбылма мезгілі
2) заманның тынышсыздығы

Масақ — 1) Садақ оғының ұшы
2) Бидайдың егістікте қалған қалдығы

Жолым — ықшамдалған шаңырақсыз
үй (көшіп-қонғанда қолданылады)

Түйемойнақ — түйенің мойын терісінен
жасалған алтын, күміс бұйымдарын салатын дорба

Қоқыр — хан, сұлтан кигей зерлі, оқалы
бас киім

Сахар — алабота сияқты шөпті жағып,
күлінен сахар сабын қайнатқан

Қасам — ант. («Қасамнан қашып, тәубе қыл, насихат алсаң құлаққа-ай.» Майлықожа)

Көгентүп — бір-біріне дос, туыс адамдардың баласына бәсіре ретінде берген
сыйлығы. (Мал, құнды дүние болуы мүмкін)

Жағлан — теріден не киізден жасалған
жағалы киім салатын сандық

Түмен — он мың сарбаздан құралған
жасақ

Қымқап — алтын, күміс жіпті араластырып тоқыған қалың мата

Апанақ — аюдың бір жасар баласы
(оның қонжық деген де аты бар)

Ж ы м — аңның ізі (мәселен, қоянның
жымы. «Жымын білдірмейді» деген тіркес
бар)

Түрпі -ағашты егеп тегістейтін құрал

Кегей — арба доңғалағының күпшек
пен табаны арасындағы шабақ ағаш

Елтебер — қағана тақ сүйектеріне
берілетін қызмет лауазымы (тұқымтеберін
— ұрпағын қалдырмады деген де бар)

Өлі-тірісін берген соң — Өлі күйеу жатар ма -дегендегі «Өлі-тірі», «Өлтірі» (Қоржын) деген сөздің айтыла-айтыла өзгерген
түрі. Ерте замандарда қазақтар қызға құда
түсіп, қыздың үйіне «Өлтірі» -(түрлі бағалы
киімдер , заттар салынған) қоржын
жіберген. Осыдан кейін күйеу жігіттің ұрын
«ұрланып) баруына болады

Құй — қазық (Бағы заманда
қылмыскердің желкесіне қүй (қазық) қағып
жазалаған. Бұл да айтыла келе өзгеріп
«төбеңе құй қазды ма?» болып кеткен)

Үкі тағу — 1. ертеде құда түсіп, айттырған қызға (болашақ келінге) алтын сырға,
жүзік сыйлаған. Осы кәдені «үкі тағу» деп
атаған.
2. Мұз ойығы (үкі).

Құлбарақ — Құл мен барақ (итке айтылады) иттің буданы

Қылпық — бидайдың топаны

Шығыр — құдықтан су тартатын құрал

Әңгі — есектің айғыры (Соқыр — әңгі, таз —
әулекі)

М ә ш — ұрғашы есек

Кәуар — шашлык, тұшпара — пельмен
Ақсарылқап — мамыражай, бақуат уақыт,
заман

Түйе қарын — қаңбақ ебелек сынды өсімдік

Кебе (көбе) — марқадан ересек қозы
Сұңғыла — 1) қауынды сорып қоятын арам
шөп
2) көп білетін зерделі адам

Кебенек — 1) ешкінің ауруы
2) Киізден пішіп киетін киім (Кебенек киген
келеді, кебін киген келмейді)

Жинастырған
Масғұт ХАЛИОЛЛА,
Қазақстан Журналистер одағының
мүшесі.

(Жалғасы бар).

Орталық Қазақстан. — 2005. — 24 қараша (№233/234). — 11 б

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *