Метка: өлеңдеріндегі

Абай өлеңдеріндегі «Хауас» сөзінің мағынасы…

Хауас Хауас ұғымы Абай шығармаларында үш түрлі мағыналық сипатымен көрінетіні бар. Біріншіден, «хауаси хамса заһири» ұғымы қазақша айтқанда сыртқы бес сезім (хауас) мүшесін танытады. Адамның осы сыртқы…